Welkom

Het Biografisch Woordenboek Gelderland (afgekort: BWG) is een seriewerk waaraan regelmatig nieuwe delen worden toegevoegd.

Deel 1 verscheen in 1998 en er zijn tot en met 2009 zeven delen verschenen.

In het BWG staan korte biografieën van (overleden) mannen en vrouwen die op uiteenlopende manieren een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de provincie Gelderland.

Klik hier voor een lijst met alle biografieën in het Biografisch Woordenboek Gelderland, of zoek met het formulier.

hosting door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis